İRC Komutları | Chat Sitesi Sohbet Odaları, Mobil Sohbet, mIRC Sohbet, Yetişkin Sohbet>> BURC YORUMLARI <<

 • İRC Komutları

  Nick Serv, Chan Serv, Memo Serv, İgnore Komutları: IRC NickServ Komutlari, IRC ChanServ Komutlari, IRC MemoServ Komutlari, IRC İgnore Komutlari, Admin Oper Serv, Chan Serv, Nick Serv, Momo serv, ignore, Kanal operetör, services Bot, Eggdurop Bot, Telnet Komutları, Services Admin, İrcop Operetör, Master Komutlarıdır. 

  IRC NickServ Komutlari

  Register Komutu (Nick Kaydetme) :

  Nickinizin size ait HOST’ a sizin şifrenizle kaydedilmesidir.
  Kullanımı : /msg NickServ register şifre
  ŞİFRE kısmına unutulmayacak yeni bir şifre yazılır. Eğer Nick’ iniz önceden kaydedilmemişse, NickServ’ den Nickinizin başarılı bir şekilde kaydedildiğini belirten bir mesaj alırsınız.
  ÖRNEK : /ns register şifre email adresi
  Bu kısımdan sonraki bütün komutları ancak Nickinizi kaydettikten sonra kullanabilirsiniz.
  Identify Komutu (Nick Tanıtma) : Nickinizi kaydettikten sonra IRC’ ye her girişinizde Services’ e kendinizi tanıtmanız gerekmektedir. Yani şifrenizi girerek, o Nick’ in gerçek kullanıcısının siz olduğunuzu ispatlamanız gerekmektedir. Bu işlem IRC’ de Nick identify etme olarak adlandırılır.
  Kullanımı : /msg NickServ identify şifre
  ŞİFRE kısmına daha önceden Nick’ inizi kaydederken kullandığınız şifre girilir. Eğer şifreyi doğru girerseniz, NickServ’ den şifrenizi doğru girdiğinizi ve tanımlandığınızı bildiren bir mesaj alırsınız.
  ÖRNEK : /ns identify şifre
  DROP Komutu (Nick Kaydını Silme) : Bu komut, Nickinizin Services’ ten bütün kayıtlarını siler. Yani Nick’ inizi kaydetmediğiniz ana dönersiniz. Artık, Nickinizi başka bir kullanıcı kullanabilir ve kaydedebilir…
  Kullanımı : /ns drop şifre
  ÖRNEK : /ns drop 123456
  INFO Komutu (Nick Bilgisi) : Services’ te kayıtlı olan herhangi bir Nick hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.
  Kullanımı : /ns info NICK
  NICK kısmına INFO’ sunu öğrenmek istenilen Nick yazılır.
  ÖRNEK : /msg NickServ info SohbetGuLu
  GHOST Komutu :IRC’ den istemediğiniz bir şekilde, koptuğunuzda, Nick’ iniz bazen hâlâ var olarak gözüküyor ve siz IRC’ de olmadığınız hâlde Nick’ iniz, hâlâ kanallarda duruyor. İşte bu asılı kalan Nickinize Ghost adı verilir. Bu fonksiyonu kullanarak, asılı kalan Nickinizin bağlantısının kesilmesini sağlayabilirsiniz.
  Kullanımı : /ns Ghost NICK şifre
  NICK yerine asılı kalan Nickinizi, şifre kısmına da asılı kalan Nickinizin IDENTIFY şifresini girin.
  Şifre doğru girildiği takdirde bu kişi NickServ tarafından Server’ dan atılacaktır.
  ÖRNEK : /ns ghost SohbetGuLu 123456
  RELEASE Komutu : Sizin Nick’ inizi bir başka kullanıcı kullanıyorsa, bu fonksiyon sayesinde, NickServ vasıtasıyla bu kullanıcıyı Server’ dan atabilirsiniz.
  Kullanımı : /ns Release NICK şifre
  NICK yerine asılı kalan Nick’ inizi, şifre kısmına da asılı kalan Nick’ inizin IDENTIFY şifresini girin.
  Şifre doğru girildiği takdirde bu kişi NickServ tarafından Server’ dan atılacaktır.
  ÖRNEK : /ns release SohbetGuLu 123456
  RECOVER Komutu : Bu fonksiyon, Nick’ inizi kullanan kullanıcıyı Server’ dan atar ve Nick’ inizi 2 dk. boyunca kullanmamasını sağlar. Ghost ve Release fonksiyonları gibi, sadece Nick ve Şifre girilmelidir. Kullanıcı server’ dan atıldıktan sonra, bu Nick’ i 2 dk. boyunca kullanamayacaktır.
  Kullanımı : /msg NickServ Recover NICK şifre
  NICK yerine asılı kalan Nick’ inizi, şifre kısmına da asılı kalan Nick’ inizin IDENTIFY şifresini girin.
  Şifre doğru girildiği takdirde bu kişi NickServ tarafından Server’ dan atılacaktır.
  ÖRNEK : /ns recover SohbetGuLu 123456
  İRC Komutları
  Set Komutu (Nick Ayarları) :

  Set Kill on/off : Bu seçeneği aktif hale getirirseniz, Nick’ inizin bir başka kullanıcı tarafından kullanılması halinde, NickServ kullanıcıya şifreyi girmek için (Identify için) 1 dk. zaman tanıyacaktır. Eğer 1 dk. içinde şifreyi doğru bir şekilde girmezse, o kişi Services tarafından Server’ dan atılacaktır.
  Kullanımı : /ns set kill on Fonksiyonu açar.
  /ns set kill off Fonksiyonu kapar.
  Set Password : Nickinizin IDENTIFY şifresini değiştirir.
  Kullanımı : /ns set password şifre(yeni ekleyecenizşifre)
  Set URL : Nickinize ait bir URL atar veya atılı olan bir URL’ yi değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı : /ns set url URL
  URL kısmına Nickinizin infosunda yer alacak olan URL girilir.
  Örnek : /ns set url http://www.sohbetgulu.net
  Set EMAIL : Nick’ inize ait bir EMAIL atar veya atılı olan bir EMAIL’ i değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı : /ns set email E-Mail-Adres
  E-Mail-Adres kısmına Nick’ inizin info’ sunda yer alacak olan EMAIL girilir.
  Örnek : /ns set email SohbetGuLu@Sohbetgulu.net
  Set Language : Services’ teki ana dilinizi değiştirir. Türkçe’ nin dil kodu 8′ dir.
  Kullanımı : /ns set language DİL-KODU
  DİL-KODU kısmına nümerik bir dil kodu girilir.

  ###################################################################################
  ## IRC ChanServ Komutlari  ##
  ###################################################################################
  Register Komutu (Kanal Kaydetme) :
  Herhangi bir kanalı kullandığınız Nick’ e kaydeder ve kanal sizin olur.
  Kullanımı : /cs register #KanaL şifre TANIM #KanaL kısmına kaydedilecek kanal ismi, şifre kısmına kanal için geçerli olacak şifre, TANIM kısmına da Kanal INFO’ sunda gözükecek olan küçük bir kanal tarifi girilir.
  ÖRNEK : /cs register #SohbetGuLu şifre www.sohbetgulu.net
  Identify Komutu (Kanal’ a Kendinizi Tanıtma) : Bu komutu kullanarak, bir kanalda Founder değilseniz veya bu yetkiye sahip değilseniz, o kanala kendinizi Identify ederek Founder(Kanal Kurucusu) yetkisi kazanabilirsiniz.
  Kullanımı : /cs Identify #KanaL şifre
  #KanaL kısmına Identify edilecek kanalı, şifre kısmına ise bu kanalı kaydederken girilen şifre girilir.
  ÖRNEK : /cs identify #SohbetGuLu 123456
  DROP Komutu (Kanal Kaydını Silme) : Üzerinize kayıtlı olan veya Founder (Kanal Kurucusu) yetkisine sahip olduğunuz bir kanalın Services’ teki kaydını siler. Kanal, kanalı kaydetmediğiniz ilk hâline döner. Artık kanalı başka bir kullanıcı kaydedebilir.
  Kullanımı : /cs Drop #KanaL
  #KanaL kısmına kaydı silinecek olan kanal girilir.
  ÖRNEK : /cs drop #SohbetGuLu

  OP Komutu :
  Bu komut, yetkiniz olan bir kanalda ChanServ vasıtasıyla birine Op verilmesini sağlar.
  Kullanımı : /cs op #KanaL nick
  #KanaL kısmına kişinin Op olacağı kanal, NICK kısmına da Op olacak kişi girilir.
  ÖRNEK: /cs op #SohbetGuLu Sohbetgulu
  DEOP Komutu : Bu komut, yetkiniz olan bir kanalda ChanServ vasıtasıyla birinin Op’ unu almasını sağlar.
  Kullanımı : /cs deop #KanaL nick
  #KanaL kısmına kişinin Op’ unun alınacağı kanal, NICK kısmına da Op’ u alınacak kişi girilir.
  ÖRNEK : /cs deop #SohbetGuLu Sohbetgulu

  Invite Komutu :
  Bu komut, ChanServ vasıtasıyla bir kanala bir kullanıcıyı davet etmenizi sağlar.
  Kullanımı : /cs Invite #KanaL nick
  #KanaL kısmına davet edilecek kanal, NICK kısmına da davet edilecek kişi girilir.
  ÖRNEK : /cs invite #SohbetGuLu Sohbetgulu

  ACCESS İşlemleri (Kanal Yetkileri) :
  access Add : Bu komut kanalınızda birine yetki vermenizi sağlar.
  Kullanımı : /msg ChanServ Access #KanaL add nick seviye
  ÖRNEK : /cs access #SohbetGuLu add SohbetguLu 50
  #KanaL kısmına hangi kanalda yetki verilecekse o kanal, NICK kısmına yetki verilecek kişi ve SEVİYE kısmına 1-9999 arası kişinin alacağı yetki seviyesi girilir.

  DEFAULT SEVİYELER :
  30: Kanala girdiğinde otomatik olarak +v olur.
  50: Kanala girdiğinde otomatik olarak Op olur.
  100 : Kanalın A-KICK listesine kullanıcı ekleyip, silebilir ve başkalarına Access (Yetki) verip, silebilir.
  50 : Kanalla ilgili bazı ayarları kurcalayabilir.
  100 : Bazı özel komutları kullanabilir.
  999 : Kanalda Founder (Kanal Kurucusu)’ dan sonra en yüksek seviyeye sahiptir.
  ÖRNEK : /cs access #SohbetGuLu add SohbetguLu 999
  Access Del : Bu komut kanalınızda yetkisi olan bir kullanıcının yetkisini silmenizi sağlar.
  Kullanımı : /msg ChanServ Access #KanaL Del nick
  #KanaL kısmına hangi kanalda yetki silinecekse o kanal, NICK kısmına yetkisi silinecek kişi girilir.
  ÖRNEK : /cs access #SohbetGuLu del SohbetguLu
  Access List : Bu komut kanalınızda yetkisi olan bütün kullanıcıları listeler.
  Kullanımı : /cs access #KanaL List
  #KanaL kısmına hangi kanalda yetkisi olan kullanıcılar listelenecekse, o kanal girilir.
  ÖRNEK : /cs access #SohbetGuLu list

  Auto-Kick İşlemleri (ChanServ Otomatik Kick) :
  Akick Add : Bu komutu kullanarak, A-Kick listesine eklediğiniz bir kişinin, kanala girdiği anda, ChanServ tarafından Banlanmasını ve Kicklenmesini sağlayabilirsiniz. Yani kişinin kanala girmesi, ChanServ vasıtasıyla engellenir.
  Kullanımı : /cs Akick #KanaL Add Nick! *@* Sebep
  #KanaL kısmına, kişinin hangi kanala girmemesi isteniyorsa o kanal, NICK kısmına kanala girmemesi istenilen kişi, Sebep kısmına da ChanServ kullanıcıyı kanaldan Kicklerken Kick-Sebebi kısmında yazacak olan mesaj girilir.
  ÖRNEK : /cs akick #SohbetGuLu add SohbetguLu! *@* Bu Kanala Girmen YasakLanmıştır!..
  Akick Del : Bu komutu kullanarak, A-Kick listesine eklediğiniz bir kişiyi, A-Kick’ den kaldırabilirsiniz.
  Kullanımı : /cs Akick #KanaL Del nick
  #KanaL kısmına, kişinin A-Kick listesine eklendiği kanal, NICK kısmına A-Kick listesinden sileceğiniz kişi girilir.
  ÖRNEK : /cs akick #SohbetGuLu del SohbetguLu
  Akick List : Bu komutu kullanarak, A-Kick listesinde kaç kişinin ve kimlerin olduğunu öğrenebilirsiniz.
  Kullanımı : /cs Akick #KanaL List
  #KanaL kısmına A-Kick listesi öğrenmek istenen kanal girilir.
  ÖRNEK : /cs akick #SohbetGuLu list

  Clear Bans :
  Bu komut kanalınızda, bir anda bütün Ban’ ların kalkmasını sağlar.
  Kullanımı : /cs Clear #KanaL Bans
  #KanaL kısmına Ban’ ların kaldırılacağı kanal girilir.
  ÖRNEK : /cs clear #SohbetGuLu Ban (yada !cbans)

  Levels İşlemleri (Yetki Seçenekleri) :
  Level’ lar
  0 : Kanalda hiç bir yetkisi olmayan herkes 0 Level’ dadırlar.
  30 : Normal olarak Auto-Voice yetkisine sahip olan kişilerdir.
  50: Normal olarak Auto-Op yetkisine sahip olan kişilerdir.
  100: Normal olarak Auto-Op ile birlikte Auto-protect yetkisine sahip olan kişilerdir.
  1000 : Kanalın sahibi 1000 Level’ dadır.
  Acc-Change : Normalde bu Level 100 tedir. Bu komut, belirli level altındakilerin Access değiştirememesini sağlar.
  Kullanımı : /cs Levels #KanaL Set Acc-Change seviye
  ÖRNEK : /cs levels #SohbetGuLu set acc-change 500
  A-Kick : Normalde bu Level 100’dadır. Bu komut, belirli level altındakilerin Auto-Kick’ e erişememesini sağlar.
  Kullanımı : /cs Levels #KanaL Set Akick seviye
  ÖRNEK : /cs levels #SohbetGuLu set akick 900
  Set : Normalde bu Level 100 dedir. Bu komut, belirli level altındakilerin kanal ayarlarını kurcalamamasını sağlar.
  Kullanımı : /cs Levels #KanaL Set Set seviye
  ÖRNEK : /cs levels #SohbetGuLu set set 800
  Levels – List : Bütün komutların Level’ larını listeler.
  Kullanımı : /cs Levels #KanaL List
  ÖRNEK : /cs levels #SohbetGuLu list

  Set Komutu (Kanal Ayarları) :
  Set Founder : Kanalın Founder (Sahibini)’ ını değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL Founder yeniSahibi
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLu founder SohbetguLu
  Set Password : Kanalın şifresini değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL password yenişifre
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLu password 123456
  Set Desc : Kanalın Info’ sundaki tanımını değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL Desc yenitanıtım
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLu desc SohbetguLu.Net
  Set Topic : Kanalın Topic’ ini değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KANAL Topic YENİ_TOPIC
  ÖRNEK : /cs topic #SohbetGuLu wWw.SohbetguLu.NeT
  Set URL : Kanalın URL’ sini değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL URL yeniURL
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLu url http://www.SohbetguLu.net
  Set E-Mail : Kanalın E-Mail’ ini değiştirmenizi sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL Email yeniemail
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLu email admin@SohbetguLu.net

  Set KeepTopic on/off : ChanServ’ in Topic’ i hatırlamasını ve korumasını sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL KeepTopic On
  Kullanımı : /cs Set #KanaL KeepTopic Off
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLu keeptopic on
  Set TopicLock on/off : ChanServ’ in Topic’ i kilitlemesini ve kimseni Topic’ i değiştirememesini sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL TopicLock On
  Kullanmı : /cs Set #KanaL TopicLock Off
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLu topiclock on
  Set SecureOps on/off : ChanServ’ in kanalda yetkisi olmayanlara verilen Op’ ların geri almasını sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL SecureOps On
  Kullanmı : /cs Set #KanaL SecureOps Off
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLu secureops on

  Set Restricted on/off : Kanalı özelleştirir ve kanala Access’ ı (Yetkisi) olmayanların girmesiniengeller.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL Restricted On
  Kullanmı : /cs Set #KanaL Restricted Off
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLuHeLp restricted on
  Set Secure on/off : Kanala ek bir güvenlik sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL Secure On
  Kullanmı : /cs Set #KanaL Secure Off
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLu secure on
  Set Private on/off : Kanalın özel ve gizli olmasını sağlar.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL Private On
  Kullanmı : /cs Set #KanaL Private Off
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLuHeLp private on
  Set ENTRYMSG : Kanala ChanServ Giriş Mesajı koyar. Kanala giren herkese bu mesaj ChanServ tarafından NOTICE şeklinde ulaştırılır.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL Entrymsg Mesaj
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLu Entrymsg wWw.SohbetguLu.NeT Sohbet Odalarına HoşgeLdiniz.
  Set MLOCK : Kanala MOD Kilidi yapar ve bu modlar değiştirildiği anda ChanServ tarafından korunurlar ve eski hâllerine çevrilirler.
  Kullanımı : /cs Set #KanaL MLock MODLAR
  ÖRNEK : /cs set #SohbetGuLuHeLp mlock +ntsQ-k

  ###################################################################################
  ## IRC MemoServ Komutlari ##
  ###################################################################################
  KaNaL MoDeLeRi
  v = +m Kanallarda konusabilen kisi.
  h = Halfop. Op’tan daha az yetkisi olan kisi.
  o = Op. Kanalda +o almis kullanici.
  a = Koruma. Kick komutundan korunan kullanici.
  q = Kanal sahibi.
  b <nick!ident@host> = Ban maskesi.
  c = Kanal içerisinde renk kullanımını engeller.
  D = /me veya /ame mesajlarının kanala gönderilmesini engeller.
  e <rumuz!ident@host> = Banlandığı halde kullanıcının kanala girmesini sağlar.
  I <rumuz!ident@host> = +i olan kanala davet edilmeden girilmesini sağlar
  f = Flood koruması
  i = Sadece davetle girilebilen kanal.
  j = Belirtilen saniyede bir kanala giriş yapılmasını sağlar.
  k = Kanala giriş için gereken anahtar.
  l =Kanala girebilecek olan maksimum kullanıcı sayısını belirler.
  m = Sadece +vhoaq kiplerini almış kullanıcıların konuşabileceği kanal.
  n = Kanalda bulunmayan birinden gelecek mesajların bloklandığı kanal.
  p = Ozel bir kanal.
  r = Kayitli bir kanal. (Sadece servisler tarafindan kullanılabilir.)
  s = Gizli bir kanal.
  t = Sadece +hoaq kiplerini almış kullanıcıların /topic komutunu kullanabileceği kanal.
  z = Sadece Güvenli Bağlantı (SSL) kullananların girebileceği kanal.
  A = Sadece (adminlerin) girebileceği kanal.
  C = CTCp metinlerini engeller.
  G = Yasak kelimelerin sansurlenecegi kanal.
  M = Sadece kayıtlı (+r) veya voice’i olan (+v) kullanıcıların konuşabileceği kanal.
  K = /KNOCK komutuna izin verilmeyen kanal.
  L = Kanal linkleme. (Eger +l kisi ile kanal doldurulursa, sonraki kullanıcı otomatik olarak girer.)
  N = Nick değişikliği yapılamayan kanal.
  O = Sadece IRCoplarin girebileceği kanal. (Yöneticiler için.)
  Q = Kick atılmayan kanal.
  R = Sadece kayıtlı (+r) kullanıcıların girebileceği kanal.
  S = Renkli yazıların, renkli kodlardan arındırılıp kanala gönderilmesini sağlar.
  T = Noticenin komutunun kullanılamayacağı kanal.
  V = /INVITE ‘in kapali oldugu kanal.
  u = Kanal operatör kiplerinin gizli olduğu kanal.

  NicK MoDeLeRi
  o = Global IRC Operatörü
  O = Local IRC Operatörü
  a = Server admin
  A = Services admin
  N = network admin
  d = Kanalda yazılan mesajları görmenizi engeller.
  g = GlobOps ve LocOps mesajlarını görmenizi saglar.
  h = help Yardim Görevlisi modu
  i = Görünmez kullanıcı. (/who ile yapılan aramalarda görünmez.)
  m = /me ve /ame mesajlarının size gönderilmesini engeller.
  p = /whois ve /who çıktısından bulunduğunuz kanalları gizler.
  q = Sadece servisler tarafindan kanaldan atılabilirsiniz. (Yöneticiler için.)
  r = Kullanıcının rumuzunun kayıtlı olduğunu belirtir.
  s = Sunucu mesajlarını görmenizi sağlar.
  t = /Vhost komutunu kullandığınızı belirtir.
  v = Bloke edilmiş DCC mesajlarını görmenizi sağlar.
  w = Wallop mesajlarını görmenizi sağlar.
  x = Bağlantı adresinizi gizler.
  z = Kullanıcının Güvenli Bağlantı (SSL) kullandığını belirtir.
  B = Kullanıcın bot olduğunu belirtir.
  G = Küfürlü kelimeleri sansürler.
  H = /who ve /whois çıktısından IRCop olduğunuzu gizler.
  R = Sadece rumuzu kayıtlı (+r) olan kullanıcıların size mesaj atmasını sağlar.
  S = Servisler için koruma kipi
  T = CTCPs Komutlarının size gönderilmesini engeller.
  V = Kullanıcının WebTV kullandığını belirtir.
  W = Size /whois çekenin belirtilmesini sağlar.

  /notice nick mesajınız Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajınızı görür
  /notice #kanal mesajınız Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes görür
  /onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tüm oplar görür mesajı atabilmek için axx li olmanıs lasımdır
  Momoserv : mesaj göndermek almak silmek
  /msg memoserv send nick mesaj (mesaj gönderimi)
  /msg memoserv read 1-2-3-last (gelen mesajları okuma)
  /msg memoserv list (mesajları liste halindegörmek)
  /msg memoserv del 1-2-3 (mesajları silmek)
  /msg memoserv set notify parametreler (uyarı mesajını düzenler)
  /msg memoserv send #kanal mesajınız (kanala mesaj gönderir)
  ###################################################################################
  ## IRC İgnore Komutlari ##
  ###################################################################################
  iGNORE PARAMETRELERİ
  IGNORE komutu CLIENT tabanlı bir komuttur.Yani tamamen mirc le alakalıdır. Parametrelerine bağlı olarak bir kullanıcıdan özel mesaj, kanalda mesaj, ctcp, renkli yazı, notice gibi özellikleri almanızı engelleyen komuttur. Bu komut parametrelerine göre ayarlanabilir olması nedeniyle kullanışlı bir komuttur.
  Bir nicki ignore etmede kullanılan Bütün Parametreler : – l r p c n t i k d x u
  c : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size kanallarda yazmasını engeller.
  ÖRNEK : /ignore -c badnick ( badnick nickli kullanıcının kanallara gönderdiği mesajları görmezsiniz.)
  p : Belirttiğiniz nick ya da maskenin özelinize gönderdiği mesajları almanızı engeller.
  ÖRNEK : /ignore -p badnick ( badnick nickli kullanıcı özelinize mesaj gönderemez.)
  n : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size notice göndermesini engeller
  ÖRNEK : /ignore -n badnick ( badnick nickli kullanıcı size notice gönderemez.)
  t : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size ctcp (time, version, ping vs) göndermesini engellersiniz
  ÖRNEK : /ignore -t badnick ( badnick nickli kullanıcı size ctcp komutları gönderemez.)
  i : Belirttiğiniz nick ya da maskenin sizi bir kanala /invite nick #KanaL komutuyla bir kanala davet etmesini engellersiniz.
  ÖRNEK : /ignore -i badnick ( badnick nicki sizi bir kanala davet edemez.)
  d : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size dcc yollamasını engeller.
  ÖRNEK : /ignore -d badnick ( badnick nickli kullanıcı size dcc gönderemez.)
  k : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size kontrol kodları içeren mesajlar (/me /action vs) göndermesini engeller.
  ÖRNEK: /ignore -k badnick ( badnick nickli kullanıcı size kontrol kodları içeren mesajlar gönderemez.)
  ÖRNEK :/ignore -pu30 badnick ( badnick nickli kullanıcıdan 30 saniye süreyle özel mesaj almazsınız.)
  /ignore -x Nick (nicki yanlislikla ignore etsekte olmaz.kisiyi koruma altına almıs oluruz)
  /ignore –r -àtüm ignoreleri kaldırma
  /ignore –l -à ignore listesine eklenenleri görme
  /ignore –r nick -à sadece bir nickin ignoresini kaldırma
  ******************************************************************************************************
  /whois nick nick hakkında bilgi verir
  /whowas nick kayıtlı nick hakkında bilgi verir
  /away sebep awaya geçmek
  /away awaydan cıkış
  /me mesajınız kanala msj atmak
  /quite mesajınız (mesaj bırakarak çıkmak istiyorsanız bunu kullanın)
  /query nick (+qnick)serverda ise ama hiç bi kanalda yoksa kişiyi bulmaya yarar özel chat açar
  /ping nick birisi lagda ise onu bu komutla kurtarabilirsiniz
  /motd (server hakkında bilgi almayı sağlar)
  /version nick (karşı tarafın kullandığı scripti öğrenebilirsiniz)
  ctrl+k tuşu ile mirc da renkli yazı yazabilirsiniz.
  ctrl+r ile siyah kutu yazılar yazabilirsiniz.
  ctrl+u tuşu ile altı çizgili yazılar yazabilirsiniz.
  ctrl+b tuşu ile kalın yazı yazabilirsiniz.
  /action Mor yazı
  /font Font değiştirme
  /run webadresi Bu komutu ile mircda iken bi web adresine girebilirsiniz
  ÖRNEK : /run www.SohbetguLu.net (yukardada örnek vermiştim)
  /ame/amsg mesaj Bağlı olduğunuz tüm kanallara mesajınızı gönderir
  /timer1 10 60 /msg #kanal Hiç bir yerde bulumayacağınız muhabbetler : Her 60 saniyede bir bu mesajı 10 kere gönderir( /timer1 off )
  /server irc.SohbetguLu.net server e girme
  /dns nick : ip öğrenme
  /who ip(dns numarası) İP sini bildiğiniz kişiler nick deişdirsede onları bulabilirsiniz
  /invite nick #kanal Kanala davet etme
  /clear Pencereyi temizler
  /fsend on/off hızlı mesaj yollama
  /channel Kanal özelliklerini açar
  /finger nick,ip,domain,e-mail Bu komutlar ile çeşitli bilgileri öğrenebilirsiniz
  /time nick Onun bağlandığı bil. saat i yurtdışı sohbetlerde bakabilirsiniz
  /dcc send nick c:dosya adı : Dosya yollama
  /play c:dosya adı .txt 1 Text yollama
  /query nick msg Mesaj gönderir
  /beep Beep çalar
  /notice nick mesajınız Nick e notice atar nerde olursa olsun mesajınızı görür
  /notice #kanal mesajınız Kanala mesaj atar o kanalda bulunun herkes görür
  /onotice #kanal mesajınız Kanal oplarına mesaj atar tüm oplar görür mesajı
  /Silence + Tüm özellerinizi kapatir. kimse size özelden yazamaz.
  /Silince – Tüm özellerinizi açar. herkes size özelden yazabilir.
  /join #kanal Kanala giriş
  /part #kanal sebep Kanaldan cık
  /partall mesaj Tüm kanallardan cık
  /username yeniisim Fullname değiştirme
  /emailaddr yeniadres E-mail değiştirme
  /list -min # -max # İstenilen sayıdaki kanalları listeleme
  /notify -r nick Notify listen cıkarma
  /ignore -r nick İgnore den cıkarma
  *****************************************************************************************************************

  http://www.SohbetGuLu.NeT  AiLesi Hoş SohbetLer DiLeR®

   

  SohbetGulu.Net'i Sosyal ağlarda Arkadaşların ile beğen paylaş..
  Okunma Sayısı ; 9.589 views

  İRC Komutları Benzer Yazılar

  IRC Nedir?,  IRC Server Ve Kanal Mantığı Nedir?,  IRC Sunucuları Kullanımı Nasıldır?, IRC Sunucularında Yönetim Nasıldır?, IRC Sunucu Tabanları
  Akıllı Telefonlar Her gün biraz daha fazla insanların Hayatında yer almaktadır. Mobil Sohbet Sistemleride Bunlardan Bir tanesi Olmaktadır. Sohbet
  Chat Denilince ilk Olarak IRC Sunucuları ve mIRC Chat Programları Akıllara gelmektedir ama Chat Odalarında Chat yapmanın nasıl Olduğunuda merak
  IRC Sohbet Siteleri IRC Ağında Radyo Olmassa Olmazlardandır! Sohbet Odalarında Sohbet Yapan Oyun Kanallarında Eğlenen insanlar Radyo Kanalında Radyolu
  Chat, Chat yapmayı Sevmek güzeldir ve insanlara farklı katagorilerde bile chat için bir çok yorum ve görüşte yapmaktalar Şarkılara konu olan
  Akıllı Telefonum var nasıl Kamera karşında görüntülü olarak sohbet yapacağımı bilmiyorum diyenler muhakkak oluyordur, bunun için google arama
  Eğlenmek, Oyun Oynamak, Neşeli Zamanlar Geçirmek vede Sohbet Yapmak insanların vazgeçemeyeceği tutkularındandır Ama Oyun Kanallarında Bedava Online
  Kelebek Sohbet Chat, Kelebek Chat, Kelebek Sohbet, Kelebek Chat Sohbet, Kelebek mIRC Chat, Kelebek Muhabbet, Kelebek mIRC Sohbet, Kelebek Sohbet Arkadaşı,
  Sohbet Odaları Denilince Sohbet Platformlarında Chat Rulet Sohbet, Kameralı Sohbet, Sesli Sohbet, Skype Sohbet, Görüntülü Sohbet ve IRC Ağlarının
  Adanada Sohbet Yapacak Bir Adresmi Arıyorsunuz? Adanalı Sohbet Arkadaşınamı Baktınız? Adana Sohbet Odaları Adana ve Çevresinden Olan Seçkin insanlarla

  Toplam 3 Yorum Yapılmış

  1. LanceLot demişki 21 Mart 15 09:31 

   baya güzel olmuş birkanalda ne kullanmak alzımsa hepside var eksiksik olrak.

  2. admin demişki 21 Mart 15 21:12 

   tşkler

  3. FeyZa demişki 08 Nisan 16 20:30 

   kesinlikle çok güzel bir paylaşım olmuş aradığım tüm cevapları buldum.

  Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
  İRC Komutları Etiketler

  

  SohbetGulu Son Olarak itibari ile guncellenmistir.

  Yandex.Metrica